GDPR Integritetspolicy - Märsta Dataservice och Installation

Märsta Dataservice och Installation arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund hos oss. Vi behöver därför dina personuppgifter för att bland annat fakturera, kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden och förvara och reparera er till oss inlämnade utrustning.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Märsta Dataservice och Installation är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av företaget.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar lagras inom EU. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De

personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress, ibland även personnummer om du som kund ansöker om RIT/RUT-avdrag från skattemyndigheten.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

- För att bearbeta våra kunders beställningar

- För att skicka dig information om leveransstatus

- För att kontakta dig vid eventuella problem, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande

- För att besvara dina frågor

- För att skicka påminnelser om t.ex. färdig reparation

- För att skicka information, erbjudanden och reklam

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Begäran om att åberopa dessa rättigheter mailas till Andreas Pettersson på info@marstadataservice.se

Din begäran ska innehålla ditt fullständiga namn, adress och telefonnummer för att vi ska kunna hitta rätt person i vårt system. Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som

vidarebefordras till tredje part används för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, till

exempel godsmärkning på beställda varor. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Märsta Dataservice och Installation

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.