Inköpspolicy


Vår inköpspolicy innebär att vi för inköp av varor och tjänster, använder oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar. Samarbetet med våra leverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet och miljö är viktiga faktorer vid val av leverantör och innebär att vi tar hänsyn till och värdesätter ärlighet, pris, kvalitet, miljö, tillgänglighet och service.

Märsta Dataservice föredrar att arbeta med kunder, leverantörer, konsulter och andra affärspartners som delar vår uppförandekod.

Regler och krav för leverantörer

• All presentation av varor eller tjänster skall ske via mail eller postförsändelse. Telefonförsäljare kommer vi att hänvisa till denna policy. Om intresse för att visa en produkt eller tjänst genom personligt möte finns, behandlas det som ovanstående.

• I all korrespondens från leverantörer skall en kontaktperson anges för att från vår sida kontakta om intresse för produkt eller tjänst finns.

Leverantören måste också tydligt presentera följande uppgifter;

- Organisationsnummer

- Korrekt juridiskt namn

- Adress

- Kontaktperson med kontaktuppgifter.

• Produkten skall beskrivas tydligt, där alla kostnader framgår, såsom eventuella fraktkostnader, bindningstider och dylikt.

Rules and requirements for suppliers

• All presentation of goods or services shall always be made by email or postal item. We will refer Telemarketer to this policy. If a product or service must be presented in a personal meeting, will it be treated as the above.

• In all correspondence from suppliers a contact person must be presented that we can contact if we have an interest of the product or service.

The provider must also clearly present the following information:

- VAT-number

- The correct legal name

- Address

- Contact person with contact information

• The product must be described clearly, where all expenses are presented as any shipping costs and durations.