RUT-avdrag

It-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad. 

- Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.

- Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare. 

- Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

- Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med

- Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.

- Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

- Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.

- Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.